Hải Phòng, ngày 23 tháng 05 năm 2019

1. Ông: Trần Quang Tường - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

2. Ông: Đào Minh Đông - Phó Bí thư Thương trực Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

3. Ông: Đào Trọng Tuệ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện.

4. Ông: Trần Nghĩa Hiệp  - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên UBND huyện, Trưởng Công an huyện

5. Ông: Phạm Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy viên, Ủy viên UBND huyện, Chỉ huy Trưởng BCHQS huyện.

6. Bà: Phạm Thị Thuận - Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính huyện.