Hải Phòng, ngày 23 tháng 05 năm 2019
1. Ông: Nguyễn Văn Khải - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN huyện.
2. Bà: Phạm Thị Hà - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
3. Ông: Nguyễn Văn Hùng - Thượng tá, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 952, Ủy viên Thường trực UBMTTQVN huyện (chuyển công tác)