Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 28/3/2012 của UBND huyện Thủy Nguyên kế hoạch hành động về Bình đẳng giới huyện Thủy Nguyên giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020; Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện Thủy Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn về công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ Phụ nữ năm 2012 tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.