Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2019

Lịch chiếu phim tại rạp Megastar từ ngày 22/03/2013 đến ngày 28/03/2013

Tên phim

Giờ chiếu

3D Lạc vào xứ OZ vĩ đại và quyền năng

10:00    12:45    15:20

3D Crood

18:00    20:00    22:00

Kẻ báo thù (Digital)

09:45    11:25    12:10    13:45    14:30    16:50    18:30    19:15    20:45    21:35

Jack và đại chiến người khổng lồ (Digital)

11:25    15:35    19:45

Tây du ký: Mối tình ngoại truyện (Digital)

09:05    11:15    13:30    15:45    18:05    20:15    22:30

Mỹ nhân kế (Digital)

12:20    16:25    20:30

Lạc vào xứ OZ vĩ đại và quyền năng (Digital)

09:10    11:45    14:20    16:55    19:30    22:05

Tình yêu tìm lại (MegaStar Picks, Digital)

09:00    16:05

Nhện khổng lồ (Digital)

09:30    13:40    17:50    22:00

Chốt chặn cuối cùng (Digital)

10:10    14:15    18:20    22:25