Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN ĐỢT I NĂM 2013

 1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 38 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2013)!

2. TINH THẦN NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!

3. KỶ NIỆM 123 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, DANH NHÂN VĂN HOÁ THẾ GIỚI!

4. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 59 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2013)!

5. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 58 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HẢI PHÒNG (13/5/1955 - 13/5/2013)!

6. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!

7. NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

8. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!

9. SỐNG, CHIẾN ĐẤU, LAO ĐỘNG VÀ HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI!

10. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG LỄ HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ LẦN THỨ II - HẢI PHÒNG NĂM 2013!

11. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NĂM DU LỊCH QUỐC GIA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG - HẢI PHÒNG NĂM 2013!

12. TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!

13. ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN HUYỆN THỦY NGUYÊN ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!

14. . ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN HUYỆN THỦY NGUYÊN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHỦ ĐỀ HÀNH ĐỘNG NĂM 2013 “DU LỊCH VÀ ĐÔ THỊ - CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”!

15. ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN HUYỆN THỦY NGUYÊN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013!

16. ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN HUYỆN THỦY NGUYÊN THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG “THỦY NGUYÊN QUẬT KHỞI” (25/10/1948 - 25/10/2013)!

17. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THỦY NGUYÊN QUẬT KHỞI (25/10/1948 - 25/10/2013)!

18. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “ANH HÙNG - QUẬT KHỞI” ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN HUYỆN THỦY NGUYÊN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013!

19. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “ANH HÙNG - QUẬT KHỞI” ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN HUYỆN THỦY NGUYÊN “ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, XÂY DỰNG HUYỆN VĂN MINH, GIÀU ĐẸP, HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”!

20. ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN HUYỆN THỦY NGUYÊN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI  XI CỦA ĐẢNG, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XXIII ĐẢNG BỘ HUYỆN THỦY NGUYÊN!