Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Lịch chiếu phim tại rạp Megastar từ ngày 26/04/2013 đến ngày 01/05/2013

Tên phim

Giờ chiếu

3D Người sắt

09:25    12:00    14:35    16:30    17:10    19:05    19:45    21:45    22:20

3D Zambezia

09:20    11:05    13:00    14:45

Bí mật trái đất diệt vong (Digital)

09:05    11:30    14:00    16:30    19:00    21:30

Nhà trắng thất thủ (Digital)

09:35    12:00    14:25    16:50    19:15    21:40

Giải cứu tướng gia (Digital)

09:30    11:40    13:45    15:50    17:55    20:00    22:00

Crood (Digital)

09:10    11:20    13:20

Bàn tay ngoại cảm

08:55    11:00    13:10    15:20    17:30    19:45    20:30    21:55    22:40

Vật chủ

09:00    11:15    13:40