Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Hội đồng nhân dân xã Thủy Đường khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ sáu

Chiều ngày 24/7/, sáng ngày 25/7/2013  HĐND xã Thủy Đường tổ chức kỳ họp thứ 6 tại Nhà văn hóa. Đến dự kỳ họp: đại biểu khách mời huyện có bà Dương Thị Thập, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Thủy Nguyên, đại diện phòng Nội vụ; khách mời xã gồm có các đồng chí trong TT Đảng ủy, TT UBND, các ban, ngành đoàn thể, các đồng chí Trưởng thôn, BTCB cùng toàn thể 27 đại biểu HĐND xã khóa XIX.

Chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND xã:

Chiều ngày 24/7:

1. Nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh  6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

2. Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri

3. Nghe báo cáo kết quả hoạt động của TT HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

4. Nghe Báo cáo Đề án xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 của UBND xã

5. Báo cáo thu chi ngân sách năm 2012. Tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2013.

6. Thông báo của UBMTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm. nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

7. Bầu Tổ kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu.

Sáng ngày 25/7:

1. Thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND xã bầu.

2. Tiến hành thảo luận tại hội trường.

3. Chất vấn và trả lời chất vấn.

4. Báo cáo dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tại kỳ họp đã thống nhất đánh giá 6 tháng đầu năm 2013:

Sáu tháng đầu năm 2013 nền kinh tế - tài chính vẫn tiếp tục khủng hoảng, suy thoái, thời tiết diễn biến phức tạp, điều kiện sản xuất, chăn nuôi gặp không ít khó khăn đến đời sống của nhân dân và người lao động. Với sự chủ động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cấp các ngành, sự nỗ lực quyết tâm cao của nhân dân kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương tiếp tục ổn định và phát triển. Năng suất lúa đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chăn nuôi được duy trì đầu con. Phát huy tốt diện tích gieo thẳng, diện tích trồng mầu, diện tích nuôi trồng thủy sản. Đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thương mại, đảm bảo ổn định việc làm cho người lao động. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được duy trì bền vững. Những vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời. Huấn luyện cho các lực lượng luôn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác Cải cách hành chính luôn được cập nhật thường xuyên, giải quyết các thủ tục nhanh gọn đúng quy trình, thời gian quy định. Cán bộ, công chức có đủ năng lực trình đô về chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu câu nhiệm vụ được giao. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày được nâng lên.

 Đứng trước tình hình nêu trên là những thách thức, hạn chế đó là:  Tỷ lệ gieo thẳng chưa đạt chỉ tiêu đề ra, thu ngân sách nhà nước, ngân sách xã ở một số sắc thu còn đạt thấp, chăn nuôi đàn bò giảm so với kế hoạch. Tiến độ rà soát các vi phạm trong sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trước và sau khi có Nghị quyết số 20 của Huyện ủy còn chậm, kết quả thực hiện chưa cao, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; cơ sở vật chất phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là trường Mầm Non chuẩn Quốc gia chưa thực hiện được kế hoạch xây dựng trường ra địa điểm mới. Tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên còn ở mức cao; Tiến độ xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương còn chậm. Công tác vệ sinh môi trường còn bất cập, cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành và nhân dân để thực hiện kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn nhiều điểm nóng về ma túy, số vụ buôn bán ma túy trên địa bàn đã bắt được với số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Đề án xây dựng Nông thôn mới theo lộ trình giai đoạn 2011 - 2015 các tiêu chí còn lại khó thực hiện.

Báo cáo cũng chỉ rõ nguyên nhân đó là: những tồn tại hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện có những lúc, những nơi thiếu đồng bộ, chưatập trung công tác phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền chưa được coi trọng. Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chưa được phát huy, từ đó đã tác động không nhỏ đến kết quả thực hiê%3ḅn ở mô%3ḅt số lĩnh vực.

Tại kỳ họp lần này, HĐND xã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 5 chức danh do HĐND xã bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện một cách dân chủ, công khai, minh bạch và nghiêm túc theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã và các đại biểu tham dự kỳ họp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ và tham gia chất vấn từng vấn đề. Các ý kiến chất vấn tập trung vào một số lĩnh vực: xây dựng cơ bản, thu ngân sách, vệ sinh môi trường, đất đai, văn hóa...Tiếp thu các ý kiến, sau thời gian thảo luận, các ý kiến chất vấn đã được các đại biểu đại diện cho ngành trả lời cho lĩnh vực mình phụ trách.

Sau khi nghe chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết với sự tập trung thống nhất cao, đó là: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2013; về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2012; về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND xã bầu.

Kỳ họp thứ 6 HĐND xã diễn ra sau khi Đảng bộ xã, UBND xã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, chính quyền và nhân dân xã Thủy Đường đã đạt được những kết quả quan trọng, các ngành kinh tế - xã hội tiếp tục được ổn định và phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế. Từ những kết quả đạt được, tồn tại khó khăn các đại biểu về dự kỳ họp cùng thảo luận và đưa ra các biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cuối năm 2013, từng bước thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã./.

Văn phòng tổng hợp