Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Ngân hàng hợp nhất có tên gọi là Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam, tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Public Một trong những điểm nhấn của kỳ đại hội đồng cổ đông này là ngân hàng hợp nhất đã tiến hành bầu các thành viên hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát. Trong đó, 6 thành viên gồm có ông Nguyễn Đình Lâm (Chủ tịch PVFC), ông Vũ Huy An (phó chủ tịch PVFC) , ông Lê Minh Tuấn, ông Trịnh Hữu Hiền, ông Đoàn Minh Mẫn (thành viên HĐQT PVFC), ông Nguyễn Khuyến Nguồn (thành viên HĐQT PVFC) được bầu làm thành viên HĐQT chuyên trách. Ông Vũ Trọng Thủy được đề cử làm thành viên HĐQT độc lập.

Trong số thành viên HĐQT thường trực được đề cử thì ông Nguyễn Đình Lâm đạt tỷ lệ bầu cao nhất, 99,86%. Ông Lâm cũng được các cổ đông bầu và phân công làm Chủ tịch HĐQT của ngân hàng hợp nhất PVcomBank.

4 thành viên Ban kiểm soát gồm: Ông Nguyễn Hải An, bà Đào Thị Kim Hải, bà Bùi Thu Hương, ông Nguyễn Văn Trung.

Như vậy, trong số những gương mặt được cổ đông bỏ phiếu vào ban lãnh đạo nhiệm kỳ đầu của PVcomBank có nhiều gương mặt quen thuộc đến từ PVFC. Hiện, hình ảnh đầu tiên về PVcomBank đã xuất hiện tại trụ sở hiện tại của PVFC tại số 22 Ngô Quyền, Hà Nội.

Tại thời điểm hợp nhất, PVcomBank có quy mô tài sản trên 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng được duy trì trong hai năm 2013 - 2014. Ngân hàng này sẽ tiếp tục tăng vốn lên 12.000 tỷ đồng trong năm 2015 để đảm bảo sự phát triển liên tục và đạt tỷ lệ an toàn vốn tối ưu.