Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THỦY NGUYÊN QUẬT KHỞI  (25/10/1948 - 25/10/2013)

1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THUỶ NGUYÊN QUẬT KHỞI (25/10/1948 - 25/10/2013).

2. ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN HUYỆN THỦY NGUYÊN TÍCH CỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH!

3. ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN HUYỆN THUỶ NGUYÊN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2013!

4. ĐẢNG BỘ, QUÂN VÀ DÂN HUYỆN THUỶ NGUYÊN THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG “THUỶ NGUYÊN QUẬT KHỞI” (25/10/1948 - 25/10/2013)!

5. HUYỆN THỦY NGUYÊN QUYẾT TÂM THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2013 “DU LỊCH VÀ ĐÔ THỊ - CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ”!

6. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!

7. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

8. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI, SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!

9.TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!