Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Tiến sỹ Đoàn Minh Tỵ - Trưởng khoa tâm lý giáo dục trường Đại học hải Phòng trực tiếp truyền đạt các vấn đề liên quan đến giao tiếp, văn minh công sở, trong đó tập trung làm rõ các nội dung: khái niệm, chức năng, nguyên tắc, hệ thống nguyên tắc, phong cách, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục… Bên cạnh đó, các đại biểu đã trao đổi với giảng viên một số tình huống giao tiếp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Qua lớp tập huấn giúp các cán bộ, công chức, viên chức nắm những kiến thức cơ bản về kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động; từ đó giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi. Đồng thời nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

                                                                                                         Tuyết Trinh