Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

10 tháng năm 2013, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trên địa bàn quận tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Quận đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em từ quận đến cơ sở. Hướng dẫn nghiệp vụ, duy trì hoạt động của dự án “Sự khởi đầu mới cho trẻ” tại phường Ngọc Sơn và Tràng Minh với nhiều việc làm thiết thực: tổ chức sinh hoạt CLB “Sự tham gia của trẻ” thường xuyên hàng tháng theo các chủ đề về phòng chống tại nạn thương tích, phòng bệnh mùa hè, bảo vệ môi trường, thực hiện quyền trẻ em…; xây dựng dự án nhỏ “Chúng em tham gia bảo vệ môi trường”; truyền thông về ngôi nhà an toàn phòng bệnh thông thường với hơn 400 lượt người tham dự. Các mô hình bảo vệ chăm sóc trẻ em được tích cực triển khai như: Xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em tại 8/10 phường của quận; Chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV tại phường Ngọc Sơn; Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em tại phường Quán Trữ; Ngăn ngừa trẻ em lang thang, trẻ em lao động trong điều kiện độc hại nguy hiểm tại phường Nam Sơn. Quận đã vận động xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em được trên 100 triệu đồng. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 1.800 trẻ em dưới 6 tuổi.

Trong thời gian tới, quận Kiến An tiếp tục thực hiện tốt Chương trình Bảo vệ trẻ em, hướng dẫn các phường xây dựng mô hình điểm về bảo vệ trẻ chăm sóc trẻ em, xây dựng phường phù hợp với trẻ em một cách có hiệu quả nhất. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng xã hội, các cơ quan nhà nước và trẻ em nhằm xây dựng môi trường an toàn, thân thiện với trẻ em. Ngoài ra, phòng sẽ tiếp tục tham mưu cho Uỷ ban nhân dân quận vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em đặc biệt khó khăn; tiếp nhận và thực hiện tốt các dự án phối hợp để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khăn trên địa bàn quận./.

(Phòng LĐTBXH)