Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND thành phố  

 
Sáng 31/8/2005, Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND thành phố tổ chức Đại hội đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, nhiệm vụ và bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 - 2008. Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Quang Sử đến dự. 
 
Để triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2003 2005, Đảng ủy cơ quan Văn phòng UBND thành phố đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội. Trên cơ sở đó, Đảng bộ đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ do Đại hội đề ra. Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trong đó tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu đề xuất cho UBND thành phố triển khai các hoạt động quản lý nhà nước. Công tác cải cách hành chính được chú trọng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân. Thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Lãnh đạo công tác tổ chức, công chức văn phòng có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới. Đảng bộ được công nhận danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu 2 năm liền 2003 -2004.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND thành phố lần này thông qua 05 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2005 - 2008 với yêu cầu cao về chất lượng công việc. Trong đó, thực hiện hiện đại hóa quản lý nhà nước, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, phát huy hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND thành phố nhiệm kỳ 2005 - 2008 đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 13 đảng ủy viên.