Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Nhằm lấy ý kiến tham gia hoàn thiện báo cáo kết quả đề tài NCKH cấp thành phố, ngày 04/10, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức hội thảo: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng áp dụng pháp luật trong quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở ở Trường Chính trị Tô Hiệu và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện”.
Tham gia hội thảo có đồng chí Lê Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở Tài chính; đồng chí Lã Thanh Tân – Phó giám đốc Sở Tư pháp; các đồng chí đại diện Sở KH&CN; Trung tâm Thông tin – Tin học, Văn phòng UBND Thành phố; phòng Nội vụ, trung tâm bồi dưỡng chính trị và một số cán bộ chính quyền cơ sở các quận, huyện: Ngô Quyền, Lê Chân, Thủy Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo trường, ban chủ nhiệm đề tài và đại biểu quan tâm tới dự.
Sau khi nghe đồng chí Phạm Vũ Lợi – phó chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu, các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận, tập trung chủ yếu vào phần giải pháp để nâng cao khả năng giảng dạy và kỹ năng áp dụng pháp luật trong quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ chính quyền cấp cơ sở.
Thay mặt ban chủ nhiệm đề tài, đồng chí Nguyễn Huy Hảo – Hiệu trưởng nhà trường, chủ trì hội thảo đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu đồng thời khẳng định những ý kiến trao đổi của các đại biểu là cơ sở quan trọng góp phần hoàn thiện và phát huy ý nghĩa khoa học cũng như giá trị thực tiễn của đề tài.