Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Quyết định ban hành Quy định giá các loại đất  trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2014

Xem và tải tài liệu tại đây.