Hải Phòng, ngày 16 tháng 11 năm 2019

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHOÁ XVII (NHIỆM KỲ 1986 - 1989)

Bầu ngày 24-9-1986

STT

Họ và tên

Chức vụ

   1    

Đỗ Khả

Bí thư Huyện uỷ

   2    

Đào Xuân Thạo

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

   3    

Trần Toán

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

   4    

Nguyễn Văn Lệ

Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo

   5    

Nguyễn Xuân Bôi

Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT

   6    

Nguyễn Xuân Phiến

Uỷ viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện

   7    

Lã Văn Cẩn

Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức

   8    

Phạm Thị Cấn

Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận

   9    

Nguyễn Công Đoàn

Uỷ viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện

  10   

Đoàn Đức Vinh

Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Công an huyện

  11   

Bùi Quý Trọng

Uỷ viên Thường vụ, Huyện đội trưởng

  12   

Nguyễn Thành Hưng

Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm HTX NN Phục Lễ

  13   

Đỗ Văn Hảo

Uỷ viên Thường vụ, Trưởng phòng Phòng Tiểu thủ công nghiệp

  14   

Thân Văn Bạn

Phó Chủ tịch UBND huyện

  15   

Phạm Thị Hoàn Hương

Phó Chủ tịch UBND huyện

  16   

Lương Xuân Bưu

Viện trưởng Viện Kiểm sát

  17   

Vũ Thượng Chương

Uỷ viên thư ký UBND huyện

  18   

Phạm Văn Cư

Phó ban Ban Tổ chức - Bí thư Đảng uỷ xã Gia Đức

  19   

Lại Văn Choóc

Giám đốc Xí nghiệp Thuỷ lợi

  20   

Vũ Văn Đệ

Phó trưởng ban Ban Dân vận

  21   

Bùi Quang Điện

Trưởng phòng Phòng Giáo dục

  22   

Vũ Văn Điệp

Trưởng phòng Phòng Kế hoạch

  23   

Nguyễn Duy Đích

Bí thư Đảng uỷ xã Đông Sơn

  24   

Lê Minh Luật

Bí thư Huyện Đoàn

  25   

Đào Hữu Thoan

Giám đốc Công ty Thương nghiệp

  26   

Lê Hồng Tơ

Bí thư Đảng uỷ xã Lưu Kiếm

  27   

Phạm Hồng Đức

Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp

  28   

Nguyễn Thị Viển

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

  29   

Nguyễn Văn Mạnh

Trưởng phòng Phòng Lao động Thương binh xã hội

  30   

Bùi Thị Nụ

Hiệu trưởng trường Đảng

  31   

Đào Công Nhận

Chủ nhiệm HTX Mua bán huyện

  32   

Phạm Văn Nhật

Giám đốc Xí nghiệp Cầu đường 10

  33   

Nguyễn Quang Nhất

Phó phòng Phòng Tài chính huyện

  34   

Trần Thị Quảng

Phó phòng Phòng Nông nghiệp

  35   

Nguyễn Văn Toàn

Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền

  36   

Đỗ Xuân Thanh

Bí thư Đảng uỷ xã Kiền Bái

  37   

Trần Tuệ

Giám đốc Công ty Xây dựng huyện

  38   

Phạm Ngọc Tiến

Thư ký Công đoàn huyện

  39   

Đồng Xuân Tất

Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí huyện

* Uỷ viên dự khuyết

  1     

Vũ Quang Điềm

Trưởng phòng Phòng Y tế

  2     

Nguyễn Văn Ích

Phó Chủ nhiệm UBKT

  3     

Đào Xuân Kiệm

Xí nghiệp vôi đá
huyện Thuỷ Nguyên

  4     

Nguyễn Trần Lanh

Trưởng phòng Phòng Văn hoá

  5     

Nguyễn Thị Lải

Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp

  6     

Đỗ Hữu Thật

Xí nghiệp Cơ khí 19/5