Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHOÁ XIX
(NHIỆM KỲ 1991 - 1996)

STT

Họ và tên

Chức vụ

   1    

Đinh Xuân Mới

Bí thư Huyện uỷ

   2    

Nguyễn Văn Lệ

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND (từ 5/6/1989- 6/1992)

   3    

Đào Xuân Thạo

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

   4    

Nguyễn Công Đoàn

Uỷ viên Thường vụ, Chủ tịch HĐND (6/1992-6/1994)

   5    

Bùi Công Suất

Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức

   6    

Đồng Xuân Tất

Uỷ viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND

   7    

Phạm Hồng Đức

Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra

   8    

Bùi Thị Nụ

Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo

   9    

Trần Thị Quảng

Uỷ viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND

  10   

Đoàn Đức Vinh

Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Công an huyện

  11   

Bùi Văn Ngọc

Uỷ viên Thường vụ, Chỉ huy trưởng quân sự huyện

  12   

Vũ Thượng Chương

Phó Chủ tịch HĐND

  13   

Phạm Văn Cư

Chủ tịch Hội Nông dân

  14   

Đỗ Xuân Thanh

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ

  15   

Nguyễn Văn Mạnh

Trưởng phòng Phòng Lao động

  16   

Đào Xuân Rơi

Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp

  17   

Đào Hữu Thoan

Giám đốc Công ty Thương nghiệp

  18   

Trịnh Tiến Vọt

Trưởng phòng Phòng Giao thông

  19   

Lê Minh Luật

Trưởng phòng  Phòng Kế hoạch - Thống kê

  20   

Vũ Quang Điềm

Giám đốc Trung tâm Y tế

  21   

Đào Trung Đồng

Trưởng phòng Phòng Giáo dục

  22   

Nguyễn Khắc Hát

Bí thư Đảng uỷ xã Phù Ninh

  23   

Phạm Hoàng Hanh

Bí thư Đảng uỷ xã Phục Lễ

  24   

Nguyễn Thị Lải

Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp

  25   

Nguyễn Quang Nhất

Trưởng phòng Phòng Tài chính

  26   

Đàm Quang Chấn

Chánh Văn phòng UBND

  27   

Nguyễn Văn Giao

Giám đốc Xí nghiệp Đá Minh Đức

  28   

Phạm Đình Khải

Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí huyện

  29   

Mạc Văn Khớ

Chủ nhiệm HTX Công nông thương tín Đông Sơn

  30   

Nguyễn Thị Sửu

Viện trưởng Viện Kiểm sát

  31   

Lê Hồng Tơ

Bí thư Đảng uỷ xã Lưu Kiếm

  32   

Nguyễn Phương Tam

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

  33   

Nguyễn Đức Thành

Giám đốc Công ty Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp

  34   

Vũ Bá Thìn

Chánh Văn phòng Huyện uỷ

  35   

Nguyễn Thị Xoài

Chủ tịch Hội Phụ nữ

* Bổ sung

36

Đỗ Tiến Lợi

Bí thư Huyện Đoàn

37

Đào Đức Biết

Bí thư Đảng uỷ xã Lưu Kiếm