Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, GDTX  năm 2014 đảm bảo nghiêm túc - an toàn - đúng quy chế vào các ngày 2,3,4/6/2014

Chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp10 THPT  ngày 21/6/2014 và lớp 10 THPT chuyên Trần Phú vào các ngày 24/6/2014 và 25/6/2014.

Các đơn vị nộp báo cáo tổng kết, số liệu thống kê cuối năm về sở GDĐT đúng thời hạn; tổng hợp số liệu thống kê, báo cáo tổng kết năm học gửi Bộ GDĐT;

Tập trung công tác kiểm tra công nhận, công nhận lại các đơn vị quận/huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm học 2013 -2014 và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trình Bộ GD&ĐT kiểm tra công nhận.

            Phối hợp với sở, ban, ngành của thành phố tiếp tục kiểm tra phòng học mầm non cần xây dựng, sửa chữa năm 2014 theo Đề án tại các quận/huyện còn lại để báo cáo Uỷ ban nhân thành phố phê duyệt.

Kiểm tra công tác giao nhận sách, thiết bị dạy học của các nhà thầu cho các đơn vị thụ hưởng và hoàn thiện hồ sơ thanh toán cho các nhà thầu.

            Tổ chức các hội nghị bình xét thi đua theo khối giao ước thi đua;

            Tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm học 2013-2014 khối giao ước thi đua vùng 7 (5 thành phố trực thuộc Trung ương) tại thành phố Đà Nẵng.

      Triển khai kế hoạch hoạt động hè, tháng hành động vì trẻ em và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam.

      Tổng hợp kết quả thi của ngành năm 2014 và kết quả xét tuyển tốt nghiệp lớp 9 để đăng ký phôi bằng với Bộ GD&ĐT.

Trả phiếu báo dự thi cao đẳng, đại học cho 89 đơn vị đăng ký dự thi; tổ chức Hội nghị hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ trong toàn thành phố;

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý và giáo viên trong toàn ngành năm học 2014 – 2015.

 

II . LỊCH CỤ THỂ

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Tuần từ ngày 01 đến 8/6/2014

 

01/6

Tổ chức Tết thiếu nhi tại các đơn vị và tặng quà cho 25 đơn vị (mầm non, tiểu học)

Công đoàn GDHP

02-4/6

Thi tốt nghiệp THPT, GDTX năm 2014

Sở GD&ĐT

02-15/6

- Tổng kết, báo cáo cuối năm học 2013 -2014

- Thống kê học sinh tham gia nhân rộng Mô hình trường học mới VNEN, Công nghệ giáo dục

P. GD Tiểu học

02-15/6

- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học, báo cáo tiêu chí thi đua năm học gửi Bộ GD&ĐT.

- Kiểm tra thẩm định các cơ sở giáo dục mầm non đề nghị công nhận đạt chuẩn quốc gia tại các đơn vị quận/huyện: Tiên Lãng, Thuỷ Nguyên, Hải An, Kiến Thuỵ, An Lão.

P. GD Mầm non

05-16/6

Tổng kết, báo cáo cuối năm học 2013 -2014 lĩnh vực công tác học sinh sinh viên

P. CTHSSV

05-25/6

- Đánh giá chuẩn giáo viên và chuẩn hiệu trưởng năm học 2013 -2014

- Đánh giá thi đua các đơn vị giáo dục.

P. TCCB

5-16/6

- Thanh tra chấm thi tốt nghiệp THPT, GDTX năm 2014

- Hoàn thành việc đánh giá tiêu chí thi đua đối với các phòng giáo dục, trường THPT, TTDN&GDTX.

- Hoàn thành báo cáo gửi Bộ GD&ĐT (tổng kết công tác thanh tra, tiêu chí thi đua, pháp chế)

- Báo cáo 6 tháng gửi Thanh tra thành phố

Thanh tra Sở

5-16/6

Chấm thi và tổ chức xét tốt nghiệp THPT năm 2014

Sở GD&ĐT

5-16/6

Tổng hợp số liệu và báo cáo cuối năm ngành GDTX

P. GDTX

7-12/6

Thi Toán tuổi thơ toàn quốc năm 2014 tại Đắklăk

P. GD Trung học

Tuần từ ngày 9 đến 15/6/2014

 

9-22/6

Tổ chức giải bóng đá cúp MILO tại Hải Phòng

P. CTHSSV

10-15/6

- Rà soát các đơn vị Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.  - Đôn đốc các đơn vị gửi hồ sơ và tổ chức đoàn thẩm định công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi các quận/huyện.

P. GDTX

15-30/6

Thẩm định các đơn vị Công đoàn có khen cao.

Công đoàn GDHP

Từ ngày 16 đến 22/6/2014

 

16-22/6

Giao ban tổng kết đối với giáo dục tiểu học năm học 2013 – 2014.

P. GD Tiểu học

16-27/6

- Phối hợp công tác kiểm tra công nhận, công nhận lại các đơn vị quận/huyện đạt chuẩn phổ cập GDMNCTE5T năm học 2013 -2014; tham gia chuẩn bị các kế hoạch về hồ sơ trình Bộ GD&ĐT kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMNCTE5T vào tháng 8/2014.

- Đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non từ 15/6/2014.

P. GD Mầm non

19/6

Tập huấn thanh tra coi thi tuyển sinh vào lớp 10

Thanh tra Sở

21/6

Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2014

Sở GD&ĐT

21-25/6

Thanh tra coi thi tuyển sinh vào lớp 10

Thanh tra Sở

22-24/6

Thanh tra chấm phúc khảo tốt nghiệp THPT

Thanh tra Sở

Từ ngày 23 đến 30/6/2014

 

24-25/6

Thi tuyển sinh vào  lớp 10 THPT chuyên Trần Phú

Sở GD&ĐT

25/6

Tập huấn giáo viên tiếng Anh cấp thành phố

P. GD Tiểu học

27/6

Họp giao ban thường kỳ tháng 6/3014

Văn phòng Sở

28-30/6

Thanh tra chấm thi tuyển sinh vào lớp 10

Thanh tra Sở