Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Tra cu đim thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2014 ti đa ch:
http://ketqua.haiphong.edu.vn