Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

          Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non năm học 2014-2015, Giáo dục Mầm non Hải Phòng  đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. Nội dung tập trung vào bồi dưỡng 10 modul dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non theo “Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” . Với mục tiêu đề ra, đến năm 2015, 100% CBQL và GVMN hoàn thành nội dung bồi dưỡng 10 modul nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng thực hành để thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non, đặc biệt là đối với những nơi có nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Để công tác bồi dưỡng được thực hiện theo đúng lộ trình và đảm bảo chất lượng, công tác chuẩn bị của Sở Giáo dục và Đào tạo đã được tiến hành trước đó 1 năm. 60 cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các cấp được chọn cử tham dự lớp bồi dưỡng của Bộ GD& ĐT  và được bố trí làm mạng lưới báo cáo viên cho các lớp bồi dưỡng tại các quận – huyện. Trên cơ sở kế hoạch đã được ban hành, năm học 2013-2014 Hải Phòng đã triển khai đợt 1 bồi dưỡng 10 modul cho 612 CBQL (84%) và 2960 GVMN (42%). Đợt 2 sẽ triển khai hoàn thành công tác tập huấn năm 2014-2015 cho số CBQL, GVMN còn lại và những giáo viên mới làm việc, đảm bảo hết giai đoạn có 100% CBQL, GVMN được tập huấn 10 modul và các nội dung bồi dưỡng thường xuyên theo qui định.

Qua kết quả kiểm tra đợt 1, hầu hết các cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng theo kế hoạch đăng kí với Sở. Các lớp bồi dưỡng tập huấn được triển khai đảm bảo đủ nội dung, thời gian. Công tác tổ chức và quản lý lớp học được thực hiện nghiêm túc. Hầu hết các học viên đều học tập với tinh thần tự giác, tích cực chia sẻ, đóng góp những kinh nghiệm quí báu trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, Đặc biệt, đợt tập huấn lần này một số quận / huyện đã quan tâm tới đội ngũ là chủ trường, CBQL và GVMN tư thục, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng chuyên môn của các trường, nhóm lớp mầm non tư thục được cấp phép. Điển hình cho đợt tập huấn lần này là quận Lê Chân đã triển khai được 8 lớp bồi dưỡng, trong đó có 01 lớp dành cho CBQL, 07 lớp dành cho GVMN bao gồm cả GVMN tư thục, chiếm tỉ lệ 50% CBQL- GVMN, công tác tổ chức lớp được tiến hành chu đáo: Trang thiết bị phục vụ lớp học có đầy đủ máy chiếu projec, mic cho giảng viên và học viên, lớp học được phân chia theo từng nhóm nhỏ tạo điều kiện thuận lợi cho thảo luận, chia sẻ kiến thức. Hệ thống hồ sơ công tác bồi dưỡng được cập nhật đầy đủ các thông tin, quản lý khoa học.

Sau đây là một số hình ảnh về lớp học bồi dưỡng