Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND-UBMTTQ ngày 21/7/2014 của UBND và UBMTTQVN phường về Bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2014 - 2017, Vào 19 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 năm 2014 UBND phường, UBMTTQ Việt Nam phường kết hợp chỉ đạo tổ dân phố 1B1 tổ chức hội nghị bầu cử điểm Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm 2014 - 2017.

Về dự chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Lập - Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Văn Nhã - PBTĐU - CT UBND phường; ông Nguyễn Văn Điển - TVĐU - CT UBMTTQ VN phường; các ông bà PCT UBND; Thường trực UBMTTQ VN phường; các ông bà trong Ban giám sát bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, các ngành UBND phường, các ông bà trong BCH Đảng bộ – Bí thư chi bộ - tổ trưởng – Ban Công Tác Mặt Trận 26 tổ dân phố trong phường và 97 hộ dân tổ dân phố 1B1.
          Hội nghị bầu tổ trưởng tổ dân phố 1B1 thành công tốt đẹp; đồng chí Tống Văn Khỏe tái cử được cử tri tổ 1B1 biểu quyết nhất trí đạt 97/97 = 100%.