Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
Tải tại đây: CÔNG VĂN KHẨN GỬI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ, CĐN, TCCN VÈ VIỆC BC SỐ LIỆU.doc