Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Tín hiệu đáng mừng từ Hội thảo giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên

 

Trong quá trình hội nhập và phát triển hiện nay, khoa học công nghệ phát triển mạnh, các mặt trái của nền kinh tế thị trường, nhất là mạng internet có những hình ảnh, thông tin không phù hợp với những chuẩn giá trị đạo đức của con người Việt Nam đang hàng ngày tác động và có chiều hướng xâm nhập sâu vào học đường; nếu không có định hướng đối với học sinh, sinh viên, học sinh, sinh viên rất dễ có những ngộ nhận sai lầm và kéo theo các hành vi sai về đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến mục đích, động cơ học tập hay lý tưởng sống, thậm chí phạm tội…gây nhức nhối cho gia đình, nhà trường và xã hội.

Hiện nay, đại đa số học sinh, sinh viên có có đạo đức tốt, có tình yêu đối với trường, với quê hương đất nước, sống có lý tưởng, ước mơ, hoài bão, có lòng tin, chuyên cần và có động cơ học tập đúng đắn; có lối sống giản dị, thân thiện, chăm ngoan, có ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập; Kính trọng, lễ phép với cha mẹ, thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và người lớn tuổi. Nhiều HSSV nghèo, có ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên học giỏi; biết quan tâm, chia sẻ những bất hạnh của các bạn và những hoàn cảnh khó khăn của xã hội. Phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện để trở thành con người phát triển toàn diện; Nhiều HSSV năng động, tự tin, thẳng thắn thể hiện suy nghĩ và chính kiến tích cực của mình đối với những vấn đề của xã hội; Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy nhà trường, pháp luật của nhà nước, cũng như không mắc các tệ nạn xã hội; biết đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện, sống tốt, sống đẹp; tích cực tham gia các hoạt động tập thể; biết giữ gìn, bảo vệ tài sản của công; Tình trạng vi phạm trong thi cử ngày càng giảm...

     Bên cạnh những biểu hiện tích cực trên, tình trạng đạo đức, lối sống của một bộ phận học sinh, sinh viên có những lệch chuẩn với những giá trị đạo đức, lối sống, nhất là thiếu kỹ năng sống, phai mờ lý tưởng, sống chưa có mục đích rõ ràng để phấn đấu. Nguyên nhân của những tiêu cực trên là do:

Lâu nay chúng ta chưa thực sự chú trọng nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng, tập trung nhiều cho ”dạy chữ”; Sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục chưa chặt chẽ, hiệu quả (gia đình - Nhà trường - Xã hội); Tác động tiêu cực của mặt trái của nền kinh tế thị trường. Trong các lực lượng giáo dục cho học sinh, sinh viên về đạo đức, lối sống, kỹ năng sống..., gia đình giữ một vai trò hết sức quan trọng. Thực tế cho thấy, một trong những lý do học sinh, sinh viên bị lệch lạc về đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và chưa xác định được mục đích sống là do bố mẹ mải làm ăn lo mưu sinh, không quan tâm đến con em mình hoặc quan tâm thái quá (yêu cầu gì của con cũng đáp ứng, dù không phù hợp hay chưa chính đáng); Do gia đình chưa thống nhất, phản khoa học trong cách nuôi dạy con và sự thiếu gương mẫu của các bậc làm cha, làm mẹ hay bị đổ vỡ, phạm tội...

Theo tinh thần của Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là: Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học”,  từ Chỉ thị 71, Quyết định 60 ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã xác định công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên là là một việc làm hết sức cần thiết, kịp thời và đúng đắn trong bối cảnh hiện nay, nhằm xác định rõ trách nhiệm hơn nữa của gia đình và xã hội; từ đó học sinh, sinh viên ý thức được sự tự rèn luyện, phấn đấu tu dưỡng đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, cũng như lý tưởng sống của bản thân.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã ra 04 Văn bản (Văn bản: 881 ngày 10/9/2014, KH số 807/KH-SGDĐT ngày 21/8/2014, CV 1001 ngày 13/10 và CV 1039 ngày 22/10/2014) để chỉ đạo, định hướng các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức Hội thảo về vấn đề trên, và rất ghi nhận và hoan nghênh nhiều đơn vị đã tổ chức theo đúng tinh thần, nội dung, thời gian quy định của các văn bản.

Mỗi đơn vị đã có cách làm riêng, hay khác nhau, như  phòng GD&ĐT quận Hải An. Từ một Tiểu phẩm đa chiều, với thông điệp mang tính trách nhiệm cao của các lực lượng giáo dục (gia đình - nhà trường - xã hội) đối với đối tượng được giáo dục - phóng sự - Tọa đàm...đã có tác dụng tích cực của buổi Hội thảo. Hay có đơn vị cũng có cách lam tương tụ như trên, còn mời những cá nhân tiêu biểu - anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc tới nói chuyện - làm nhân chứng để bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên...

 Tùy theo điều kiện cụ thể của mình, rất mong và đề nghị các đơn vị tiếp tục tổ chức Hội thảo theo đúng thời gian, tinh thần và nội dung đã đề ra theo đơn vị trường, đơn vị cụm trường (phòng GD&ĐT), tránh trường hợp có quá nhiều tham luận khô khan, lý thuyết. Hội thảo phải có tính giáo dục, thuyết phục cao, nhằm lý giải tại sao chúng ta phải Hội thảo? Và nhận diện được những lệch chuẩn về đạo đức, lối sống, thiếu ký năng sống cũng như phai mờ lý tưởng sống của học sinh, sinh viên, từ đó tìm ra những nguyên nhân và định hướng, các giải pháp hữu hiệu, đặc biệt gắn trách nhiệm cao hơn nữa của gia đình, xã hội đối với giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh trong bối cảnh hiện nay?

Xin chúc các đơn vị tổ chức hội thảo thành công tốt đẹp !

 

                                                                            Lê Văn Long

                                                            Phó trưởng phòng QLCT HSSV

                                                           Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng