Hải Phòng, ngày 22 tháng 09 năm 2019

    Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Thông tri số 18-TT/TU ngày 31/7/2014; Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 29/9/2014 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV; Kế hoạch số 88-KH/QU ngày 30/9/2014 của Ban Thường vụ Quận uỷ về đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Kiến An lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

    Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị, nhất là việc nâng cao chất lượng các loại văn kiện... chiều ngày 12/11/2014, tại Hội trường, Quận ủy Kiến An tổ chức hội nghị hướng dẫn biên tập văn kiện đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

    Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Thanh Tú - Ủy viên Thành ủy - Bí thư Quận ủy; đồng chí Lê Trí Vũ - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, cán bộ văn phòng Đảng ủy các phường.

    Đồng chí Phó Chánh văn phòng Thành ủy - Phạm Xuân Thanh hướng dẫn công tác biên tập các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí phân tích, làm rõ khái niệm, yêu cầu, kết cấu, một số vấn đề kỹ thuật trong biên tập báo cáo chính trị; mục đích, yêu cầu, bố cục báo cáo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Đảng bộ và biên tập dự thảo Nghị quyết đại hội.

    Tiếp đó, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Kim Nguyên - Trưởng Phòng Lưu trữ - Văn phòng Thành ủy hướng dẫn việc lập hồ sơ và thời hạn giao nộp hồ sơ đại hội.

    Qua Hội nghị giúp đại biểu nắm được những kiến thức quan trọng, cơ bản để xây dựng các văn kiện đại hội Đảng các cấp cũng như việc việc lập hồ sơ có liên quan theo đúng quy định, đạt chất lượng cao.

(Trần Quốc Nam)