Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Trong thời gian tuần 1 và tuần 2 tháng 11/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức tập huấn cho 100% các chủ trường, chủ nhóm lớp mầm non tư thục đã được cấp phép trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Với mục đích nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kỹ năng quản lý tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong các cơ sở mầm non tư thục cho các chủ trường, chủ nhóm lớp. Nội dung các lớp tập huấn tập trung tìm hiểu các văn bản quản lý giáo dục mầm non, đặc biệt là các văn bản về quản lý phát triển mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hải Phòng, quản lý chất lượng bữa ăn của trẻ, quản lý tổ chức và thực hiện chương trình Giáo dục mầm non...Sau khi lớp tập huấn kết thúc, các chủ trường, chủ nhóm lớp mầm non tư thục đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng trong những năm tiếp theo với nội dung: đổi mới phương pháp thực hiện chương trình giáo dục mầm non, cách chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, bồi dưỡng kỹ năng chế biến món ăn cho trẻ mầm non dành cho các cô nuôi khối tư thục...