Hải Phòng, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Cập nhật kiến thức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)

Bộ KH&CN đang xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến của Mạng lưới TBT Việt Nam và các cơ sở dữ liệu TBT, trong đó, Hải Phòng là một trong 25 điểm thực hiện hệ thống thông tin TBT. Đây là thông tin tại Hội nghị tập huấn và cập nhật kiến thức về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) do Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Hải Phòng tổ chức sáng 19/11. Lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố; các thành viên mạng lưới TBT Hải Phòng; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN; đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố dự hội nghị.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu (Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng), trong bối cảnh hiện nay có nhiều rào cản thương mại (thuế quan và phi thuế quan), doanh nghiệp cần nhận diện chúng một cách đầy đủ. Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Hiệp định TBT), quy định những nguyên tắc cơ bản về TBT mà, với tư cách là thành viên của WTO, Việt Nam phải đáp ứng những nguyên tắc cơ bản này. Hàng rào kỹ thuật trong thương mại vừa góp phần đảm bảo an toàn, vệ sinh cho người tiêu dùng vừa có thể làm tăng giá hàng hóa hoặc giảm số lượng/chủng loại hàng tiêu dùng do hạn chế lưu thông hàng hóa tự do.

Để tăng cường cung cấp thông tin TBT đến doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng, Bộ KH&CN đang dự thảo văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc “Xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến của Mạng lưới TBT Việt Nam và các cơ sở dữ liệu TBT”. Hệ thống này nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước minh bạch hơn khi đưa ra các quy định liên quan đến TBT đồng thời cũng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin dễ dàng và phân tích, dự báo thị trường tốt hơn.

Hân Minh