Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Nhìn lại chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (1959 – 2014)

55 năm hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng là cả một quá trình tự vận động và không ngừng phát triển. Dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ, UBND thành phố và sự chỉ đạo của Uỷ Ban Khoa học Nhà nước, nay là Bộ KH&CN, Sở luôn luôn  phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo trong mô hình tổ chức và phương thức hoạt động; vừa mang vóc dáng chung của cơ quan quản lý KH&CN địa phương, vừa khẳng định nét đặc thù của Hải Phòng. Qua các giai đoạn, mô hình tổ chức và hoạt động của Sở đã có những bổ sung, điều chỉnh theo hướng ngày càng hoàn thiện.

Các mặt công tác quản lý của Sở đều có bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng được đổi mới và đi vào chiều sâu, hiệu quả quản lý được nâng cao.

Mặc dù có nhiều biến động về tổ chức và hoạt động, các đơn vị trực thuộc Sở luôn khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong sự phát triển chung của cơ quan nói riêng, của thành phố nói chung và ngày càng lớn mạnh.

Qua 55 năm xây dựng và phát triển, từ số lượng rất ít những ngày đầu, đến nay lực lượng cán bộ của Sở KH&CN Hải Phòng bao gồm 198 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; với 78 đảng viên; 35 cán bộ có trình độ trên đại học; 15 chuyên viên chính trở lên; 09 cán bộ có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp. Đội ngũ trên tập hợp thành một khối đoàn kết, thống nhất toàn tâm, toàn ý phục vụ sự nghiệp phát triển KH&CN của thành phố.

Trong quá trình 55 năm xây dựng và phát triển, Sở KH&CN Hải Phòng đã có những bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc. Đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Sở đã có bước tiến vượt bậc, thực hiện nhạy bén chức năng tham mưu tổng hợp về KH&CN, đề xuất định hướng chiến lược phát triển KH&CN, đóng góp luận cứ khoa học cho một số chủ trương, quyết sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, triển khai có hiệu quả công tác quản lý KH&CN góp phần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống, tạo lập thị trường KH&CN, đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý KH&CN, bước đầu triển khai một số biện pháp cải tiến quản lý mang tính đột phá, sáng tạo.

Những hoạt động trên đã khẳng định vị trí của Sở với tư cách là cơ quan chuyên môn giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn.

Sự phấn đấu không mệt mỏi của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan qua các thời kỳ được Đảng và Nhà nước đánh giá, ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý:

- Sở được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ KH&CN và của UBND thành phố thành phố.

- Chi cục TC-ĐL-CL được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba.

- Trung tâm Thông tin KH&CN được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

- Một số cán bộ lãnh đạo Sở được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ KH&CN.

Nhiều tập thể và cán bộ công chức của Sở được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ KH&CN và UBND thành phố, Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN Việt Nam”.

Đạt được những kết quả nêu trên, Sở KH&CN Hải Phòng trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đối với Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố; Bộ KH&CN; các bộ, ngành hữu quan trong suốt 55 năm qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp Sở hoàn thành nhiệm vụ.

Sở KH&CN Hải Phòng biết ơn và đánh giá cao sự cộng tác của các tổ chức KH&CN trung ương và địa phương; các trường đại học; bạn bè quốc tế; các ban, ngành của thành phố; các cơ sở sản xuất, các đơn vị sự nghiệp; cá nhân các nhà khoa học, các nhà quản lý đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Sở hoàn thành nhiệm vụ.

Thành tựu thu được trong 55 năm qua là công lao đóng góp của tập thể đội ngũ cán bộ, nhân viên Ban KHKT trước đây, Sở KH&CN hiện nay, từ các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ hưu, các đồng chí được điều động chuyển công tác khác, đến các cán bộ, công chức, viên chức đương nhiệm. Tất cả đã tạo nên một khối đoàn kết vững mạnh và phát huy truyền thống của Sở KH&CN Hải Phòng, luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả thu được, đứng trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, lãnh đạo Sở và tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở cũng nhận thức được những hạn chế cần được khắc phục:

- Đi sâu vào các mặt công tác: quản lý khoa học, quản lý công nghệ, quản lý SHTT, quản lý TC-ĐL-CL, quản lý nguồn lực KH&CN đều còn có những biểu hiện bất cập.

- Sở đặc biệt chú trọng đổi mới cơ chế quản lý KH&CN và đã triển khai có kết quả một số biện pháp. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước đầu, và chỉ mới cải tiến khâu đột phá là các thủ tục quản lý KH&CN. Nhiều nội dung đổi mới mang tính chiến lược còn đang trong quá trình tìm tòi, thử nghiệm, tiến tới hoàn thiện.

- Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức của Sở còn thể hiện bất cập về năng lực, trình độ, về phương pháp công tác trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ những kết quả và hạn chế trong 55 năm xây dựng và phát triển, Sở KH&CN Hải Phòng đúc kết được một số bài học kinh nghiệm:

1. Thường xuyên quan tâm xây dựng khối đoàn kết vững mạnh trong Đảng bộ, cơ quan Sở, phát huy truyền thống vẻ vang của Sở, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay cả trong những tình huống gay go, những thời kỳ khó khăn nhất.

2. Phải luôn luôn bám sát thực tiễn hoạt động KH&CN của địa phương, quán triệt tính đặc thù của đối tượng quản lý, chủ động tìm tòi, phát hiện nhân tố mới trong quản lý, đề xuất đổi mới quản lý KH&CN một cách sáng tạo và có cơ sở khoa học, chống xu thế bảo thủ, trì trệ, chủ quan, thoả mãn trong quản lý KH&CN.

3. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở ngang tầm nhiệm vụ. Cán bộ chủ chốt, trưởng, phó phòng Sở, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở phải có năng lực chỉ đạo thực hiện. Đội ngũ cán bộ, chuyên viên quản lý, ngoài kiến thức chuyên ngành, phải có hiểu biết chung về kinh tế, xã hội, về quản lý hành chính nhà nước, năng động, sáng tạo, nắm bắt xu thế phát triển chung, xu thế hội nhập quốc tế, thông thạo ngoại ngữ, sử dụng thành thạo các phương tiện và công cụ quản lý tiên tiến, có khả năng lập kế hoạch và triển khai thực hiện.

4. Phải đặc biệt coi trọng xây dựng cơ chế thu hút, tập hợp, khai thác và phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ KH&CN của các sở, ban, ngành trong thành phố, của các cơ quan, các tổ chức KH&CN trung ương, các chuyên gia đầu ngành phục vụ cho sự nghiệp phát triển KH&CN của thành phố.

Trước những vận hội mới và những thách thức mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở KH&CN Hải Phòng nỗ lực phấn đấu góp phần đưa sự nghiệp phát triển KH&CN của thành phố lên tầm cao mới, hoàn thành tốt mục tiêu phát triển KH&CN đã được Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố đề ra trong các Nghị quyết, Chiến lược phát triển KH&CN Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đáp ứng những yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần “xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế và khoa học - công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc và hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao; một pháo đài bất khả xâm phạm về quốc phòng - an ninh; có tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; hoàn thành công nghiệp hoá, hiện đại hoá trước năm 2020.” theo tinh thần Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị khoá IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước”./.