Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

           Ngày 16 tháng 01 năm 2015 tại trường mầm non An Dương huyện An Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức Hội thảo xây dựng mô hình điểm chuyên đề "Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh, chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non". Qua Hội thảo, thống nhất  mô hình điểm của chuyên đề về các nội dung: Đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng thiết bị phù hợp; sắp xếp nội vụ khoa học, đảm bảo an toàn cho trẻ; hình thành nề nếp thói quen vệ sinh cho trẻ; kiện toàn hệ thống hồ sơ quản lý chuyên đề… tiếp tục có những giải pháp hữu hiệu hơn nữa nhằm hoàn thiện mô hình điểm để toàn ngành tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm, thực hiện đạt hiệu quả chuyên đề.