Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Biển gọi 2015”

HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ

PHỐI HỢP

LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH

Ngày 30/4/2013 (Thứ Năm)

 

1. Đua thuyền Rồng trên biển

 

 

 

 

* Hoạt động biểu diễn dù bay

 

 

14h00’-16h30’

 

 

 

 

14h00’-14h15’

 

 

Khu I Đồ Sơn

 

 

 

 

 

Khu I Đồ Sơn

 

 

Trung tâm VHTT&TT Quận

 

 

 

Công ty TNHH.MTV CTCC&DVDL Hải Phòng

 

- UBND các phường;

 

 

 

- Trung tâm Dịch vụ & Phát triển du lịch Đồ Sơn;

- Công an Quận;

- Đồn Biên phòng Đồ Sơn.

- Phòng Du lịch Văn hoá & TT Quận

Ông Hoàng Trung Hiếu

Phó Chủ tịch UBND Quận.

 

 

 

2. Lễ khai mạc Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Biển gọi 2015”

 (Truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh & Truyền hình Hải Phòng)

(Có kịch bản riêng)

 

 

 

 

 

* Chương trình bắn pháo bông

 

20h00’-21h30’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21h30’-21h40’

 

Quảng trường Biển Khu I Đồ Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban tổ chức Liên hoan du lịch 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban chỉ huy

Quân sự Quận

 

- Đài Phát thanh & Truyền hình HP;

- Cty tổ chức sự kiện;

- Văn phòng UBND;

- Phòng Du lịch VH&TT;

- Công an Quận;

- Các đơn vị liên quan;

 

- Ông Hoàng Đình Bình 

Phó BT Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận;

Kính mời tham gia công tác chỉ đạo:

- Ông Lê Khắc Nam - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng;

- Ông Đinh Duy Sinh

 Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ;

- Lãnh đạo Sở  VHTT&DL

Ngày 01/5/2015 (Thứ Sáu)

3. Giải bóng đá Thanh niên

Khai mạc: 8h00’ ngày 01/5/2015

Bế mạc: 16h30’ ngày 12/5/2015

Sân cỏ nhân tạo Đầm Vuông

Trung tâm Văn hóa TT & TT Quận

 

Ủy ban nhân dân các phường

 

Ông Hoàng Trung Hiếu 

  - Phó Chủ tịch UBND Quận.