Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020Đình làng Văn Cú, xã An Đồng, huyện An Dương  thờ hai vị Đại vương Đỗ Quang và Đỗ Minh.

Người Làng Văn Cú đã có công lớn giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 xứ quân thế kỷ thứ X (944-968) dựng nước Đại Cồ Việt.

Lịch sử Hai vị Thành Hoàng

Thân phụ Đỗ Vĩ dòng dõi nhà quan rất tài giỏi, nổi tiếng anh hào ở vùng Đường Lâm.

Thân Mẫu là Trần thị Thận người trang Văn Cú là người phụ nữ nhan sắc tài ba.

Cụ đã dựng quán ở đường 3 cây thị nơi hội tụ của dân làng.

-          Ngày 10 Tháng 8 năm Ất Mão cụ đã sinh hai người con trai: Đỗ Quang và Đỗ Minh.

1. Ông Đỗ Quang rất thông minh tài giỏi lớn lên trong lúc loạn lạc ông đã cùng ông Cao Tuấn đi theo nghĩa quân giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 xứ quân lập lên nhiêu chiến công và được vua Đinh phong chức:

- Giám điền quân tịch năm 968

- Thứ sứ Châu Hoan năm 975

- Chức phó đô hộ năm 978

2. Ông Đỗ Minh Là người rất thích chơi chọi gà. Gà chọi đã nổi tiếng khắp vùng gần xa trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống ông đã giúp Vua có gà chọi hay giành chiến thắng vẻ vang trong cuộc thi đấu gà chọi với xứ nhà Tống là Cao bảo Tự; đã giúp đất nước thoát khỏi nguy cơ xâm lược của nhà Tống được vua ban chức Thái Thú Đằng Châu.Năm 978 ông được thăng chức Kiểm Hiệu. Năm đó hai ông đã trở về mở tiệng cùng với dân làng Văn Cú. Tháng 10 năm 979 Vua Đinh Tiên Hoàng cùng con trai trưởng là Đinh Liễn bị Đỗ Thích sát hại, triều đình trở nên rối ren, mâu thuẫn nội bộ gay gắt, sung đột diễn ra. Hai ông đã cùng tướng Đinh Điền, Nguyễn Bac …Đứng lên bảo vệ triều đình; đưa Đinh Toàn 6 tuổi lên kế vị ngôi vua.

Bên kia tướng Lê Hoàn thống lĩnh quân đội đã âm mưu cướp ngôi vua, Cuộc sung đột đã diễn ra quyết liệt ở Tây Đô.Các ông đã chiến đấu anh dũng vì nghĩa lớn, một lòng chung thành với vua Đinh. Cuộc chiến đấu không cân sức, các ông đã chiến đấu anh dũng đến giờ phút cuối cùng. Đã hy sinh trên mảnh đất quê hương tại Đống Đa và Đống Trúc Làng Văn Cú.

Trang Văn Cú đã lập đền thờ hai vị. Đình Văn Cú được xây dựng từ năm 1470. Lúc đó đình còn nhỏ bé. Đến thời vua Tự Đức(1848-1883) đình đã được xây dựng 5 gian gỗ lim to đẹp, sau bị tàn phá còn lại vọng cung. Năm 2004 được xây dựng lại to đẹp đàng hoàng như ngày nay. Đình Văn Cú được xây dựng trên mảnh đất của gia đình 2 vị . Đây là khu đất  đẹp : phía sau có thế làm chỗ dựa , bên phải, bên trái có tay long, tay hổ chầu về. Thực là nơi Cát Địa.


Đình Làng Văn Cú

Đống Đa – Đống Trúc: Là nơi chiến sự diễn ra ác liệt. Tướng sĩ 40 người chiến đấu dòng dã 3 ngày đêm. Và là nơi hy sinh của Hai vị ngày 15 tháng 11 năm 980. Cũng là nơi chôn cất 2 vị cùng quân sĩ. Dân làng đã lập miếu thờ.

Đình làng Văn Cú là di tích lịch sử văn hóa được nhà nước công nhận năm 2005. Dân làng Văn cú quyết tâm bảo vệ và tu tạo di tích đình làng ngày thêm to đẹp. Thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Sưu tầm và biên soạn: Ban Di Tích Đình Văn Cú