Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Xây dựng Quận Ngô Quyền trở thành đô thị văn minh, hiện đại

 

Sáng 9-7, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Tiệp, Quận Ngô Quyền long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2015-2020). Đến dự có các đồng chí: Lê Văn Thành, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Then, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND thành phố; Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố; Đỗ Trung Thoại, Lê Khắc Nam, Lê Thanh Sơn - Phó chủ tịch UBND thành phố; Lê Vũ Thành, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy; Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP cùng lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành thành phố, lãnh đạo quận Ngô Quyền qua các thời kỳ…

 

Đại hội Đảng bộ quận Ngô Quyền lần thứ XXII với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tiềm năng, lợi thế và sức mạnh đoàn kết, dân chủ; phấn đấu xây dựng quận trở thành đô thị văn minh, hiện đại” có sự tham dự của 196 đại biểu thay mặt cho gần 11 nghìn đảng viên sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc.

 

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ngô Quyền đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI đề ra. Trong đó, kinh tế quận tiếp tục ổn định và duy trì tăng trưởng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng thương mại, dịch vụ; thu chi ngân sách được cân đối; công tác quản lý đô thị, tài nguyên, đất đai, môi trường và đầu tư xây dựng đã góp phần từng bước xây dựng đô thị quận văn minh, hiện đại; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, các chính sách về tiến bộ xã hội, công bằng xã hội, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao; công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao; mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có sự đổi mới, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội...

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ quận Ngô Quyền đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể: phát huy các nguồn lực, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng thương mại, dịch vụ, quản lý và điều hành ngân sách hiệu quả; tăng cường quản lý đô thị, xây dựng quận thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại, hoàn thành dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 (giai đoạn 1); triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, xây dựng, phát triển văn hóa con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung thực hiện hiệu quả mô hình “chính quyền điện tử”; đổi mới công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

 

Phấn đấu, thu ngân sách nội địa tăng từ 8-10%/năm, thu thuế ngoài quốc doanh tăng 10-12%/năm; các ngành thương mại dịch vụ tăng bình quân 20%/năm; hàng năm có 50% tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, kết nạp từ 1.000 đảng viên trở lên; tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,82%; giải quyết việc làm cho 6.000 lao động/năm…

 

Đại hội bầu BCH Đảng bộ quận khóa XXII gồm 43 đồng chí.