Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan Văn phòng UBND thành phố 
(Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

1. Đồng chí Nguyễn Kim Pha – Bí thư Đảng ủy
2. Đồng chí Bùi Bá Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy

3. Đồng chí Phạm Thị Thanh Hiền - Ủy viên Thường vụ

4. Đồng chí Vũ Hữu Kháng – Đảng ủy viên

5. Đồng chí Đỗ Quang Hưng – Đảng ủy viên

6. Đồng chí Đặng Quốc Khánh – Đảng ủy viên

7. Đồng chí Đào Văn Thuấn – Đảng ủy viên

8. Đồng chí Vũ Tiến Dũng – Đảng ủy viên

9. Đồng chí Trần Văn Phương – Đảng ủy viên

10. Đồng chí Trần Viết Thức – Đảng ủy viên

11. Đồng chí Phạm Văn Hùng – Đảng ủy viên

12. Đồng chí Vũ Đình Đảm – Đảng ủy viên.Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn Phòng Ủy ban nhân dân thành phố

(Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

1. Đồng chí Bùi Bá Sơn – Phó Bí thư: Chủ nhiệm

2. Đồng chí Vũ Hữu Kháng – Đảng ủy viên - Phó Chủ nhiệm

3. Đồng chí Nguyễn Đức Quỳnh -  Ủy viên

4. Đồng chí Nguyễn Thành Long - Ủy viên

5. Đồng chí Đinh Văn Trường - Ủy viên