Hải Phòng, ngày 24 tháng 10 năm 2019
Sớm hoàn thiện các thủ tục triển khai Cụm công nghiệp Giang Biên


Chiều 3/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng và địa phương liên quan thực địa khảo sát để chọn địa điểm triển khai Cụm công nghiệp Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn cho rằng  địa điểm được chọn để triển khai cụm công nghiệp thuộc địa bàn xã Giang Biên, đây là khu vực nằm cách xa khu dân cư, đất ngoài đê do đó công tác GPMB sẽ đơn giản hơn; vấn đề liên quan đến quản lý môi trường cũng hiệu quả hơn do nằm cách xa khu dân cư…Tuy nhiên, Phó Chủ tịch cũng lưu ý đây là khu vực nằm ngoài đê nên cần tính toán kỹ đến yếu tố thoát lũ để đảm bảo an toàn và khu vực đê bao cụm công nghiệp ngăn cách sông. Phó Chủ tịch giao các sở, ngành đơn vị liên quan phối hợp, nghiên cứu lập phương án tính toán tổng thể mức đầu tư Cụm công nghiệp Giang Biên, phấn đấu đến tháng 1/2016 cơ bản hoàn thành các thủ tục liên quan.


Theo
quy hoạch các khu, CCN trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo được Trung ương và thành phố phê duyệt, huyện Vĩnh Bảo có 3 khu công nghiệp gồm Giang Biên 2 (diện tích 400ha), Vinh Quang (350ha) và An Hòa 200ha; điểm dân cư và công nghiệp cầu Nghìn (49,37ha), điểm dân cư và công nghiệp Dũng Tiến - Giang Biên (322,75ha) và CCN Tân Liên (138,9ha); cụm cơ sở ngành nghề nông thôn tại xã Đồng Minh (10ha) và xã Vĩnh Phong (15ha).