Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

30 học viên nhận chứng chỉ nghề công tác xã hội

Sáng 13/11, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức bế giảng và trao chứng chỉ cho các học viên theo học lớp nghề công tác xã hội năm 2015.

30 học viên được cấp chứng chỉ nghề công tác xã hội
Học viên được cấp chứng chỉ nghề công tác xã hội

Sau gần 3 tháng học tập nghiêm túc, dưới sự hướng dẫn, giảng dạy của các giảng viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, các học viên được trang bị những thông tin tổng quan về nghề công tác xã hội; hành vi con người và môi trường xã hội; công tác xã hội cá nhân và gia đình; công tác xã hội nhóm và cộng đồng; công tác xã hội với những cá nhân có nhu cầu đặc biệt; quản trị công tác xã hội, chính sách và hoạch định; kiểm huấn công tác xã hội. Thông qua lớp học giúp học viên trang bị kiến thức, củng cố sâu hơn sự hiểu biết về nghề công tác xã hội, nâng cao kỹ năng thực hành, phương pháp triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp đối tượng xã hội trên địa bàn đáp ứng nhu cầu sự phát triển của cộng đồng.