Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2020

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

 

Sáng 23/01, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Công đoàn Cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố năm 2016 và tổng kết công tác năm 2015. Đồng chí Nguyễn Kim Pha, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố; đồng chí Phạm Hữu Thư, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; đồng chí Phạm Thị Thơ Chủ tịch công đoàn viên chức thành phố; lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố.


Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị

Năm 2015, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan, sự chỉ đạo của Công đoàn viên chức thành phố, sự phối hợp của chính quyền và các đoàn thể quần chúng; cùng với sự nỗ lực của Ban Chấp hành, các Ban công tác, các Tổ công đoàn và sự tham gia nhiệt tình, tích cực của các đoàn viên công đoàn cơ quan, phong trào công đoàn tiếp tục được duy trì và phát triển. Các đơn vị và từng cán bộ, đoàn viên đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Các phong trào do Công đoàn tổ chức và phát động được cán bộ, đoàn viên tích cực hưởng ứng, tham gia. Đời sống cán bộ, đoàn viên ổn định. Hoạt động Công đoàn năm 2015 tiếp tục được duy trì sôi động và đạt kết quả tốt, đóng góp vào phong trào chung của toàn khối Công đoàn viên chức thành phố và góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Năm 2016, Công đoàn Cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đề ra 8 nhiệm vụ và 9 chỉ tiêu cơ bản. Trong đó có một số chỉ tiêu nổi bật sau:

            - 100% Tổ Công đoàn đạt danh hiệu Tổ Công đoàn xuất sắc. Công đoàn cơ quan và 100% các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc và tiêu chuẩn “Cơ quan văn hóa”;

- 100% đoàn viên Công đoàn đăng ký thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu” và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng “Vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu về pháp luật, công tâm, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương và trách nhiệm”;

- 100% đoàn viên Công đoàn thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc; hưởng ứng và tham gia đóng góp ủng hộ nhân đạo, từ thiện; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua do cơ quan và Công đoàn cấp trên phát động.

- Phối hợp với lãnh đạo cơ quan đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên.


Đ/c Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Cờ thi đua của UBND thành phố

 

 


Đ/c Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND trao Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc 


Đ/c Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao Bằng khen cho cá nhân

Kết quả thi đua năm 2015: 01 tập thể được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Cờ thu đua, 05 tập thể được công nhân danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 03 tập thể và 07 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  cơ quan Văn phòng; đồng chí Nguyễn Kim Pha, Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Chủ tịch Cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phát động phong trào thi đua năm 2016.


Đ/c Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận và biểu dương những thành tích lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đạt được trong năm qua. Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm được Cơ quan Văn phòng đề ra trong năm 2016, Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng tiếp tục tham mưu thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng và của Thành ủy; tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tổ chức phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; tăng cường phối hợp với các Sở, ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.