Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Chương trình Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân xuân Bính Thân 2016

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 03 ngày, từ 15,16,17/3/2015, tức ngày 07,08,09 tháng 02 năm Ất Mùi. Khai mạc vào 20h00 Thứ tư, ngày 16/3/2015, tức 08/02 Âm lịch.

2. Địa điểm:

- Đền Nghè.

- Đình An Biên.

- Quảng trường Tượng đài Nữ tướng Lê Chân (điểm chính tổ chức Lễ khai mạc)

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI:

1. Phần Lễ:

- Lễ cáo yết, Lễ rước, Lễ đọc chúc, Lễ tạ.

2. Phần Hội:

- Chương trình Chợ quê.

- Biểu diễn Võ dân tộc.

- Lân sư, Trống hội.

- Các tiết mục văn nghệ: hoạt cảnh Chèo, hợp ca…; Văn nghệ truyền thống: Hát văn; chèo cổ, ca trù, dân ca...

 3. Các hoạt động cụ thể:

3.1. Thứ 3, ngày 15/3/2014 (tức ngày 07 tháng 02 năm Ất Mùi):

* Tại Đền Nghè, Đình An Biên, Tượng đài Nữ tướng Lê Chân:

- Từ 7giờ30: Lễ cáo yết, dâng hương

* Tại 2 khu vực sân 2 bên Tượng đài nữ tướng và Quảng trường Tượng đài Nữ tướng

- Từ 8giờ00: Khai mạc Chợ quê

 (Chợ quê diễn ra từ ngày 15/3 đến hết ngày 17/3).

- Từ 15 giờ30: Tổng duyệt chương trình Khai mạc Lễ hội

* Tại Đền Nghè, Đình An Biên:

- Từ 19giờ30: Chương trình Văn nghệ, các hoạt động tế, lễ...

3.2. Thứ 4, ngày 16/3/2014 (tức ngày 08  tháng 02 năm Ất Mùi):

- Lễ rước từ Đền Nghè và Đình An Biên tới Quảng trường tượng đài Nữ tướng (xuất phát từ 07giờ 30, cùng đến tượng đài Nữ tướng vào 08giờ30):

+ Đoàn 1: Đoàn rước của 7 phường và các đoàn dâng lễ xuất phát từ Đền Nghè đến Tượng đài Nữ tướng (khoảng 400 - 450  người, theo lộ trình từ Đền Nghè - Đường Mê Linh - Nguyễn Đức Cảnh đường phía sau Quán Hoa - Quang Trung - bên cánh trái Tượng đài Nữ tướng).

+ Đoàn 2: Đoàn rước của 8 phường và Đình An Biên, xuất phát từ Đình An Biên đến Tượng đài Nữ tướng (khoảng 450-500  người, theo lộ trình từ Đường Hai Bà Trưng- Cát Cụt - Nguyễn Đức Cảnh - bên cánh phải Tượng đài Nữ tướng).

- Tế Nữ quan tại Quảng trường Tượng đài Nữ tướng (sau Lễ rước)

* Từ 14giờ30:

Tại Đền Nghè, Đình An Biên: các hoạt động lễ, tế nữ quan..

- Tại sân trước Trung tâm Triển Lãm Mỹ thuật Thành phố (Phía sau Tượng đài Nữ tướng): Biểu diễn Võ dân tộc (CLB Võ thuật phường Dư Hàng Kênh thực hiện).

* Từ 20giờ00: Khai mạc Lễ hội tại Tượng đài Nữ tướng Lê Chân.

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Biểu diễn Lân sư

- Biểu diễn Trống hội

- Bí thư Quận ủy đánh trống khai hội

- Lễ dâng hương (đại diện Lãnh đạo Thành phố, quận... thực hiện)

- Lãnh đạo quận đọc Chúc văn

- Hoạt cảnh Chèo của đoàn Chèo Hải Phòng

- Tiết mục văn nghệ hợp ca

- Các đoàn lên dâng hương, kết thúc Lễ khai mạc.

3.3. Thứ 5, ngày 17/3/2015 (tức ngày 09 tháng 02 năm Ất Mùi).

* Tại Di tích Đền Nghè, Đình An Biên; Tượng đài Nữ tướng:

+ Nhân dân và du khách thập phương dâng hương.

+ Các hoạt động tế, lễ tạ ...

* Tại Quảng trường Tượng đài Nữ tướng:

- Từ 19giờ30: Chương trình Văn nghệ truyền thống (Hát văn, Chèo cổ, Ca trù, Hát xẩm...).