Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Gần 366 tỷ đồng đầu tư Dự án xây dựng kho bãi Liên Việt Logistics

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, ngày 07/4/2016 BQL Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty cổ phần Liên Việt Logistics (nhà đầu tư trong nước) thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng kho bãi Liên Việt Logistics” tại Khu công nghiệp MP Đình Vũ,  thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Theo đó, tổng vốn đầu tư thực hiện của dự án là 366 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 20 tỷ đồng. Diện tích đất dự kiến sử dụng hơn 150.000 m2, thời gian thực hiện dự án là 41 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dự án có mục tiêu là cung cấp dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa; dịch vụ khai báo hải quan, dịch vụ logistics và hoạt động giao nhận hàng hóa; dịch vụ bốc xếp container, hàng rời từ tàu về kho; vận tải hàng hóa đến địa điểm theo yêu cầu của khách hàng và dịch vụ bưu chính. Quy mô giai đoạn 1 của dự án trong năm sản xuất ổn định là: 200.000 tấn hàng lưu kho/năm; 70.000 TEU hàng container/năm.

Giai đoạn 1 của dự án dự kiến sẽ được đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 10/2016.


T.V