Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020
Chương trình hành động của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố

1. Tái cử Đại biểu HĐND, tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để thực hiện nhiệm vụ của mình với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP.

2. Tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo, Thường vụ Đảng ủy CATP tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố nhiều chủ trương, kế hoạch quan trọng chỉ đạo các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo về ANTT. Trực tiếp chỉ đạo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thành phố, giữ vững ổn định chính trị; không để xảy ra phá hoại, khủng bố, bạo loạn; không để hình thành công khai tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn thành phố; Từng bước kiềm chế tốc độ gia tăng tội phạm; giữ vững và tạo sự chuyển biến tích cự hơn về trật tự an toàn xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển, thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an, tài chính, hậu cần - kỹ thuật được tăng cường, phục vụ kịp thời, hiệu quả yêu cầu công tác và chiến đấu.

Tập trung xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, trước hết là nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, đổi mới phong cách làm việc, xây dựng hình ảnh người CAND thực sự có văn hóa, văn minh, xây dựng lực lượng Công an thành khối đoàn kết thống nhất, có sức mạnh chiến đấu cao, thực sự là mũi nhọn xung kích trên mặt trận bảo vệ ANTT, là con, em yêu quý, tin cậy của nhân dân.

3. Là Đại biểu HĐND thành phố, tôi có thêm năng lực và điều kiện để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, thực sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân, mà nòng cốt là thực hiện thật tốt Luật tổ chức HĐND, NQ49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, Luật phòng chống tham nhũng.

4. Đối với huyện Thủy Nguyên, là một huyện đang phát triển cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, chủ trương chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa bước đầu đã thu được những kết quả tốt đẹp (Năm 2015 tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 47,4%; dịch vụ chiếm 34,1%; nông nghiệp - thủy sản chiếm 18,5%); 100% hệ thống giao thông chính nông thôn được đầu tư nâng cấp; 100% số hộ dân được sử dụng điện; 100% các xã, thị trấn được đầu tư xây dựng trụ sở nhà cao tầng, có nhà văn hóa và điểm bưu điện văn hóa. 100% số xã được phê duyệt quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới; toàn huyện bình quân đạt 14,5 tiêu chí/xã (tăng 1,5 tiêu chí/xã so với mặt bằng chung của thành phố); trong đó 4 xã: Đông Sơn, Phục Lễ, Phù Ninh và Thủy Sơn cơ bản đạt 19 tiêu chí.

Thời gian tới, tôi sẽ cùng các đồng chí lãnh đạo huyện chỉ đạo thực hiện thật tốt các dự án đang triển khai, phát triển các dự án khác như may mặc, giày dép, các làng nghề, du lịch… Củng cố các di tích văn hóa lịch sử, kể cả văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể…; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19 NQ/TU của Thành ủy: Đẩy nhanh xây dựng huyện Thủy Nguyên trở thành một vùng kinh tế động lực; trọng điểm phát triển kinh tế biển; trung tâm hành chính – chính trị của thành phố, Huyện đạt tiêu chuẩn nông thôn mới…, thực sự trở thành một huyện mạnh toàn diện trước năm 2020.

Riêng về lĩnh vực bảo vệ ANTT, tôi sẽ xây dựng lực lượng Công an huyện mạnh, có bản lĩnh nghiệp vụ, có tác phong chiến đấu cao và phẩm chất tin cậy, gắn bó mật thiết với Đảng ủy, chính quyền cơ sở và với nhân dân; Xây dựng và huấn luyện đội ngũ Công an viên, bảo vệ viên ở các thôn, xã, doanh nghiệp có năng lực, chuyên môn đủ sức tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền cơ sở giải quyết những vấn đề  nổi côm tại chỗ; sẽ chọn những mô hình hay, điển hình tiên tiến nhân rộng các xã, phát triển thế trận an ninh nhân dân vững trắc ở các xã, gắn liền với thế trận quốc phòng toàn dân.