Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Nông dân Kiến Thụy chủ động thu hoạch

nhanh, gọn diện tích lúa xuân


Với phương châm Xanh nhà hơn già đồng”, ‘‘Lúa chín đến đâu thu hoạch ngay đến đó’’, trong những ngày này, bà con nông dân trong toàn huyện trong đang chủ động thu hoạch lúa chiêm xuân 2016, nhằm tránh mưa bão, gây ảnh hưởng đến năng suất cả vụ.

Đến nay, bà con nông dân trong toàn huyện đã thu hoạch được 504.7 ha lúa chiêm xuân; (trong đó diện tích gặt máy là 82 ha, gặt tay là 422.7 ha), năng suất ban đầu đạt từ 69- 75 tạ/ha. Một số giống lúa mới, được chăm sóc tốt, năng suất đạt cao hơn diện tích giống lúa thường như: TX111 năng suất bình quân từ 2,5-2,8 tạ/sào, VT404 đạt 2,4-2,6 tạ/sào và giống TƯ 8 đạt từ 2,5- 2,6 tạ/sào,…

Trong 3 ngày vừa qua, do thời tiết liên tục có mưa rào, kết hợp với giông và gió xoáy đã làm 298 ha lúa xuân của các địa phương bị đổ. Tranh thủ lúc trời tạnh mưa, hửng nắng, bà con nông dân đã chủ động ra đồng gặp chạy được 70 ha. Riêng những diện tích lúa đổ đang trong giai đoạn đỏ đuôi, đã được các hộ thực hiện việc rút nước trong ruộng; đồng thời dựng và buộc, để lúa chín thu hoạch, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về năng suất do ảnh hưởng của thời tiết gây ra.