Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2019
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Thường vụ Quận uỷ, Đảng uỷ - Uỷ ban nhân dân phường về việc rà soát, kiểm tra xử lý cương quyết các hộ vi phạm xây dựng, san lấp trái phép trong vùng đã được quy hoạch. Thực hiện Thông báo số 192/TB-UBND ngày 26/11/2009 của UBND quận Hồng Bàng về việc quản lý quy hoạch cụm công nghiệp vừa và nhỏ phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng. Uỷ ban nhân dân phường đã chỉ đạo thực hiện một số công việc:

1. Uỷ ban nhân dân phường kết phối hợp với các phòng ban chuyên môn quận cùng với các Tổ dân phố Kiến Thiết 2, 3, 4 phát Thông báo 192/TB-UBND đến từng hộ gia đình để quán triệt việc thực hiện nghiêm túc theo nội dung được thông báo (lập danh sách ký nhận) và rà soát lại mốc giới khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Sở Dầu. Lập biên bản xử lý một số phát sinh vi phạm trật tự xây dựng trên đất công, như 04 hộ ông Đinh Anh Tuấn, Đinh Công Minh, Trần Văn Khuê và Vũ Trấn Sơn tại ngõ 52 tổ Kiến Thiết 3.

2. Vào lúc 8 giờ sáng, ngày 10/12/2009. Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ - UBND phường phối hợp cùng các ban ngành chức năng quận tổ chức cưỡng chế phá dỡ 03 hộ vi phạm xây dựng nhà cấp 4 trên đất công, cụ thể:

  a, Hộ thứ nhất ( hộ ông Đinh Anh Tuấn ):

- Diện tích mặt bằng xây dựng 02 ngôi nhà là: (9,7 x 7,9) = 76,63m2; Hiện đang xây tường cao 3,2m, chưa đổ mái;

 b, Hộ thứ hai ( hộ ông Đinh Công Minh )
:

- Diện tích mặt bằng xây dựng 02 gian nhà là: (09 x 7,65)=68,76m2;

- Xây tường bằng gạch chỉ và gạch ba banh, cao khoảng 03m, lợp mái bờ rô xi măng. Hiện trạng công trình đã hoàn thiện chưa có người ở.


      c. Hộ thứ ba ( hộ ông Trần Văn Khuê ):

- Diện tích mặt bằng móng nhà là: (10,425 x 4.15)=43,3m2

- Móng được xây gạch chỉ và đã đổ giằng bằng bê tông (25 x 25)cm, phần móng cao khoảng 0,4m.

Ba trường hợp trên đã được thực hiện cưỡng chế phá dỡ hoàn trả lại mặt bằng nguyên trạng. Trong quá trình cưỡng chế phá dỡ các hộ gia đình vi phạm đã nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của lực lượng phá dỡ, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

3. Uỷ ban nhân dân phường đang tiếp tục vận động hộ ông Vũ Trấn Sơn, tại tổ Kiến Thiết 3, vi phạm xây dựng nhà ở 3 tầng trong vùng quy hoạch, tự tháo dỡ trước ngày 15/12/2009. Mặt khác, UBND phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện việc cưỡng chế phá dỡ của hộ ông Vũ Trấn Sơn xin ý kiến tư vấn từ các phòng ban chuyên môn để phương án phá dỡ đảm bảo tuyệt đối an toàn (thời gian thực hiện trong tháng 12/2009).

Buổi cưỡng chế phá dỡ thực hiện đúng, song các hộ dân của các tổ Kiến Thiết thuộc khu quy hoạch có nhiều bức xúc vì dự án quy hoạch đã lâu chưa có quyết định thu hồi đất của các cơ quan có thẩm quyền, chưa được tái định cư cũng như việc quy hoạch “treo” quá lâu. Yêu cầu ông Chủ tịch UBND phường trả lời cho nhân dân phường Sở Dầu được biết!

Trên đây là báo cáo một số công việc UBND phường đã thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND quận nhằm đảm bảo công tác quản lý quy hoạch Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Sở Dầu đạt hiệu quả trong công tác quản lý./.