Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gia công cơ khí, sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử và các sản phẩm từ nhựa quy mô 2 triệu sản phẩm/năm

UBND thành phố vừa có Quyết định chấp thuận Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công cơ khí, sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử và sản xuất lắp ráp các sản phẩm từ nhựa, do Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ khí ASV có trụ sở tại Km2 + 200 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP. Hải Phòng là chủ đầu tư.

Quy mô Dự án xây dựng Nhà máy gia công cơ khí, sản xuất lắp ráp linh liện điện tử và sản xuất lắp ráp các sản phẩm từ nhựa gồm các hạng mục công trình: Xưởng gia công cơ khí 02 tầng với diện tích xây dựng 1.500m2; diện tích sàn 3000m2; xưởng sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử và sản phẩm từ nhựa 02 tầng với diện tích xây dựng 200m2, diện tích sàn 4000m2; nhà kho 01 tầng, diện tích xây dựng 360m2; nhà điều hành 05 tầng, nhà ăn ca công nhân và các công trình phụ trợ như: trạm điện, khu xử lý nước thải, đường nội bộ, tường rào…Địa điểm thực hiện Dự án tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng với diện tích đất dự kiến sử dụng là 22.200,9m2.

Dự án có tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng với thời hạn hoạt động dự án là 50 năm. Thời gian xây dựng từ Quý IV/2016 đến Quý IV/2018, và chính thức đi vào hoạt động từ Quý I/2019. Mục tiêu công suất sản xuất, lắp ráp của dự án là 2.000.000 sản phẩm/năm.

UBND thành phố yêu cầu Công  ty Cổ phần Kỹ thuật cơ khí ASV phải có trách nhiệm trình thẩm định và phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án trước khi đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Đồng thời, triển khai Dự án theo đúng quy hoạch, tiến độ đăng ký; thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định Liên quan khác của pháp luật.

Trâm Bầu