Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Về việc phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố: “Sản xuất thử nghiệm nhựa Alkyd short oil cho sơn gỗ lớp lót và Alkyd short oil cho sơn gỗ lớp phủ đạt tiêu chuẩn quốc tế theo công nghệ chuyển giao công nghệ từ Thái Lan trên dây chuyền sản xuất công suất 5.000 tấn/năm”

Xem và tải văn bản tại đây