Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2020

Trình tự thực hiện:

- Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân phường;

- Uỷ ban nhân dân phường xem xét hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả;

- Công dân ký và nhận Giấy chứng nhận kết hôn tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân phường.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp phường.

Địa chỉ: 48 Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng,Hải Phòng.

Số điện thoại: 0313.838669

Thành phần, số lượng hồ sơ:

01 bộ, gồm:

- Bản sao CMND và Hộ khẩu thường trú;

- Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

- Bản cam kết chưa đăng ký kết hôn (Trường hợp trong thời gian không cư trú tại địa phương nhưng không thể xin xác nhận tình trạng hôn nhân của từng nơi đã cư trú).

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND phường Quang Trung
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND phường Quang Trung
- Cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ: Nguyễn Thị Thu Hà.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận

Lệ phí:

Lệ phí xác nhận các giấy tờ hộ tịch: 3.000đ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẫu: STP/HT/2006-XNHN.1

(Quyết định số 01 /2006/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Xuất trình chứng minh thư nhân dân, Số hộ khẩu và các giấy tờ chứng minh trong trường hợp đã kết hôn nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết (Bản án, quyết định về việc ly hôn hoặc Bản sao Giấy chứng tử);

- Viết cam kết trong trường hợp không xuất trình được giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của từng địa phương đã cư trú.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ngày 9/6/2000;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về quản lý và đăng ký hộ tịch;

- Quyết định số 2322/2006/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quy định về thủ tục, thời hạn và lệ phí giải quyết các việc về hộ tịch, lý lịch tư pháp, công chứng, chứng thực theo cơ chế một cửa trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Quyết định số 01 /2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch ngày ;

- Quyết định số 620/2008/QĐ-UBND ngày 16/4/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi thu lệ phí đăng ký hộ tịch;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005;

- Quyết định số 1643/2007/QĐ-UBND ngày 30-8-2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng về việc thu lệ phí đăng ký hộ tịch.

Tài liệu viện dẫn:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ;

- Quyết định số 1643/2007/QĐ-UBND ;

- Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10;

- Quyết định số 2322/2006/QĐ-UBND;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP;

- Quyết định số 01 /2006/QĐ-BTP;

- Quyết định số 620/2008/QĐ-UBND;