Hải Phòng, ngày 24 tháng 02 năm 2020
 

Trình tự thực hiện:

- Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân phường;

- Uỷ ban nhân dân  phường xem xét hồ sơ, viết giấy hẹn ngày trả kết quả;

- Công dân ký và nhận Giấy chứng nhận kết hôn tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân phường.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Uỷ ban nhân dân cấp phường.

Địa chỉ: 48 Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng,Hải Phòng.

Số điện thoại: 0313.838640

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 01 bộ, gồm:

Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

Thời hạn giải quyết:

05 ngày làm việc (Kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp cần xác minh)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

cá nhân                                                          

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND phường Quang Trung
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND phường Quang Trung
- Cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ: Nguyễn Thị Thu Hà.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận                      

Lệ phí:

không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

Mẫu: STP/HT-2006-KH.2 

(Quyết định số 01 /2006/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Xuất trình CMND của hai bên, Sổ hộ khẩu gia đình và các giấy tờ cần thiết khác (nếu có) để chứng minh sự kiện hộ tịch được đăng ký là đúng sự thật;

- Hai bên nam nữ phải có mặt khi thực hiện các thủ tục đăng ký lại việc kết hôn.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ngày 9/6/2000;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về quản lý và đăng ký hộ tịch;

- Quyết định số 2322/2006/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quy định về thủ tục, thời hạn và lệ phí giải quyết các việc về hộ tịch, lý lịch tư pháp, công chứng, chứng thực theo cơ chế một cửa trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Quyết định số 01 /2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch ngày ;

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu viện dẫn:

-         Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ;

-         Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10;

-     Quyết định số 2322/2006/QĐ-UBND;

-     Quyết định số 01 /2006/QĐ-BTP;