Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Cần nhiều hơn từ giấy chứng nhận

Tham gia đăng ký nhãn hiệu tập thể đối với các sản phẩm đặc sản, làng nghề các đơn vị mong muốn nhận được sự vào cuộc nhiều hơn sự hỗ trợ thay vì chỉ trao giấy chứng nhận.


Là người đi đầu trong sản xuất nấm ăn tại xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng), ông Đặng Văn Vinh trải qua nhiều thăng trầm với nghề. Thậm chí, năm 2014, sản phẩm nấm do gia đình sản xuất điêu đứng do thông tin thiếu căn cứ: ăn nấm thường xuyên tác động xấu đến sức khỏe. Nguồn thông tin không được kiểm chứng khiến nấm sản xuất ra không bán được, giá bán giảm từ 35 nghìn xuống còn 15 nghìn/cân vẫn không có người mua. Khi biết sở Khoa học và Công nghệ thành phố triển khai đăng ký công nhận nhãn hiệu tập thể đối với các sản phẩm, đặc sản làng nghề ông Vinh chủ động đăng kí tham gia. Sản phẩm được bảo hộ sở hữu góp phần hình thành thương hiệu cho sản phẩm, tạo chỗ đứng trên thị trường, từ đó yên tâm sản xuất. Tuy nhiên, từ khi được công nhận đến nay, ông Vinh lúng túng chưa biết khai thác hiệu quả nhãn hiệu tập thể của sản phẩm.

Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đã khó nhưng duy trì, phát triển và thu lợi lại là vấn đề khó hơn. Vừa qua, Cục Sở hữu trí tuệ và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố hỗ trợ 34 sản phẩm đặc sản, làng nghề được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể. Nhưng thực tế, sau khi nhận chứng nhận, các cơ sở làng nghề chưa thật sự quan tâm về lĩnh vực sở hữu trí tuệ và giá trị tài sản trí tuệ. Nhiều sản phẩm, nhãn hiệu tập thể chưa thực hiện việc dán nhãn sản phẩm hoặc không tuân thủ các quy định về cấp quyền sử dụng. Nhiều giấy chứng nhận được các gia đình, hợp tác xã cất trong tủ, trong hòm.

Để sản phẩm đặc sản, làng nghề phát triển “hậu chứng nhận” cần xây dựng mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp; xây dựng thương hiệu vững chắc gắn với doanh nghiệp, từ đó tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Không những vậy, các sở, ngành, địa phương cần đa dạng các hình thức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ; tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và phát triển thương hiệu; hỗ trợ áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất, áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến nâng cao chất lượng, giá trị, khả năng cạnh tranh của sản phẩm đặc sản mang nhãn hiệu tập thể.

Theo ông Trần Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và công nghệ) phát huy việc sử dụng nhãn hiệu tập thể ngoài sự tích cực, chủ động của các hộ sản xuất, các làng nghề, hiệp hội cần sự quan tâm của các cấp, ngành, chính quyền địa phương trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm của các cơ sở. Có như vậy mới góp phần nâng cao giá trị các đặc sản, sản phẩm làng nghề được bảo hộ. Và việc công nhận mới phát huy hiệu quả như kỳ vọng./.