Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, sáng ngày 13/11/2016, Huyện ủy Bạch Long Vĩ đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Hòa - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Bí thư, Phó bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc; Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Hội nghị được nghe đồng chí Đào Minh Đông - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của Quy định số 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 01-HĐ/TW của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Khải - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới của Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hòa - Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể trên cơ sở các nội dung trọng tâm được các đồng chí báo cáo viên truyền đạt tiếp tục tổ chức thảo luận, nghiên cứu, nắm vững các nội dung của Quy định số 29-QĐ/TW, Quy định số 30-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HĐ/TW; phổ biến, quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ, tổ chức đoàn thể; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy và UBKT Huyện ủy là hai cơ quan tham mưu chính cho Huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về thi hành điều lệ Đảng tại các tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đảng bộ huyện. Đảm bảo việc triển khai thi hành điều lệ Đảng trong toàn đảng bộ huyện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng và đảng bộ huyện, lãnh đạo triển khai thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.