Hải Phòng, ngày 21 tháng 05 năm 2019

Chiều ngày 13/11/2016, Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 05/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Hòa - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Huyện ủy, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, trưởng các phòng, ban của UBND huyện, trưởng các khu dân cư trên địa bàn huyện.

Hội nhị được nghe đồng chí Phạm Văn Toản - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phổ biến Những điểm mới của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" so với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 07-KH/HU ngày 04/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 05/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Đào Minh Đông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy định hướng một số nội dung trọng tâm Đảng bộ huyện cần tập trung triển khai ngay trong thời gian tới và lưu ý các chi, Đảng bộ một số điểm tồn tại hạn chế trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW để tránh lặp lại trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hòa - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: thời gian từ nay đến cuối năm còn rất ngắn, khối lượng công việc lại nhiều, song các chi, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần bố trí sắp xếp thời gian, công việc hợp lý; khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nghiêm túc, đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch đề ra. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy là cơ quan giúp việc của Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh./.