Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Hai học sinh đỗ tốt nghiệp THPT thủ khoa với tổng điểm 6 môn thi là 58 điểm

Kỳ thi THPT khóa ngày 30/5/2007, Hải Phòng có hai học sinh đỗ tốt nghiệp THPT thủ khoa với tổng điểm 6 môn thi là 58 điểm đều là học trường THPT NK Trần Phú. Đó là em Nguyễn Thị Huyền Trang lớp 12A sinh ngày 22-11-1989 với điểm số 6 môn lần lượt là 9.0, 10, 9.5, 10,10, 9.5 và em Phạm Thị Thu Thuỷ lớp 12 TR sinh ngày 02-06-1989 với điểm số 6 môn lần lượt là 9.0, 10, 9.0, 10,10, 10.