Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

 Sáu học sinh đạt điểm 9,5 môn Văn kì thi TN THPT khóa ngày 30/5/2007

Trong số các học sinh đạt điểm cao môn Văn kì thi TN THPT khóa ngày 30/5/2007 có 6 em đạt 9.5 điểm và 59 em đạt 9.0. Các em đạt 9.5 môn Văn đó là Trần Thị Khánh Huyền lớp 12A1- Kiến An, Chu Diệu Nhung 12V-NK Trần Phú, Đỗ Khánh Huy 12A8-Trần Nguyên Hãn, Phùng Thị Thùy Dương 12A13-Thái Phiên, Vũ Thị Trà Ly 12A9-Hồng Bàng và Hoàng Thị Thanh Mai 12A11-Lê Hồng Phong