Hải Phòng, ngày 23 tháng 05 năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 08/11/2016 của Hội đồng nhân dân huyện, sáng ngày 19/12/2016, Hội đồng nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đã tổ chức Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện khóa V (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Hòa - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đại biểu HĐND Thành phố khóa XV; các đồng chí trong Thường trực HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo Văn phòng HU, các ban xây dựng đảng của Huyện ủy, các vị đại biểu HĐND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể; thủ trưởng các đơn vị LLVT đóng quân trên địa bàn; trưởng, phó các khu dân cư.

Tại kỳ họp, sau khi nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, báo cáo kết quả thực hiện Chủ đề năm 2016 của UBND huyện, các báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân và các báo cáo bổ sung của các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn huyện. Hội đồng nhân dân huyện đã thảo luận, thống nhất đánh giá: Năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội có bước phát triển ổn định, hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ đều tăng so với cùng kỳ năm 2015 (tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 9,7%, nhóm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 14,7%, nhóm ngành nông nghiệp - thủy sản tăng 5,6%, nhóm ngành dịch vụ tăng 2,1%, tổng huy động vốn cho đầu tư phát triển tăng 14,6%...); nguồn vốn triển khai các công trình, dự án trên địa bàn được quan tâm bố trí, tiến độ thi công được đẩy nhanh. Triển khai thực hiện chủ đề năm 2016 "Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng - Đảm bảo an sinh xã hội” đạt được những kết quả tích cực. Một số dự án mới được tích cực xúc tiến như: Dự án cải tạo, nâng cấp đường dẫn âu cảng Bạch Long Vĩ và cải tạo, chỉnh trang khu vực ngã năm trung tâm huyện, Dự án cải tạo hệ thống thoát nước, hè đường khu dân cư trên đảo Bạch Long Vĩ (giai đoạn I), Dự án trồng rừng ứng phó với biến đổi khí hậu, Cải tạo nâng cấp tuyền đường khu dân cư số 3... Cơ sở hạ tầng huyện đảo được đầu tư nâng cấp đồng bộ. Khó khăn về nguồn điện phục vụ nhu cầu dân sinh và sản xuất được tháo gỡ, khó khăn về giao thông đi lại giữa đảo và đất liền có hướng khắc phục. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, nguồn lợi thủy sản... được đẩy mạnh.

Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị địa phương, đặc biệt là dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về các dịch vụ văn hóa được tăng cường và dần đi vào nề nếp. Công tác giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng.

Quốc phòng - an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ đảo ngày càng vững chắc. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh huyện được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được triển khai có hiệu quả, với nhiều phương án phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện đặc thù huyện đảo.

Công tác quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện trên các lĩnh vực tiếp tục có sự đổi mới, hiệu lực, hiệu quả được nâng cao, đặc biệt là công tác giao ban định kỳ hàng tháng được duy trì thường xuyên, kịp thời nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban và cán bộ, công chức để chỉ đạo tháo gỡ, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: tiến độ thi công công trình cảng Tây Bắc triển khai chậm so với kế hoạch đề ra; giao thông đi lại giữa đảo và đất liền còn thiếu sự chủ động, có thời điểm phải gián đoạn cả tháng do thời tiết xấu. Tính chủ động, tích cực của thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa cao, năng lực công tác tham mưu, giúp việc của một số cán bộ, công chức còn hạn chế.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã thảo luận, chất vấn và yêu cầu UBND huyện, các quan chức năng trả lởi thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của cử tri; bàn bạc, thống nhất ra Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; quyết định Chủ đề năm 2017 để UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện là: "Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng - Đảm bảo an sinh xã hội".

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Hòa - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đại biểu HĐND Thành phố khóa XV đã thông tin nhanh đến đại biểu và cử tri huyện kết quả kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021); đồng chí đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của HĐND, UBND huyện trong công tác chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh huyện năm 2016 đạt được những kết quả rất đáng kích lệ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung mà HĐND, UBND huyện cần tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện trong năm 2017 đó là: Tích cực, chủ động tranh thủ sự quan tâm của Trung ương và thành phố, khai thác tốt nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn; Tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng; Quan tâm chú trọng làm tốt công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị, khiếu nại của nhân dân; tăng cường công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở; Tăng cường phối hợp các lực lượng làm tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Các đơn vị lực lượng vũ trang cần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; Tiếp tục chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ.

Sau 1/2 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân huyện đảo; được cử tri và nhân dân huyện đảo đánh giá có sự đổi mới về nội dung, cách thức tổ chức kỳ họp.