Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
THÔNG BÁO
Về việc: Chuyển trụ sở làm việc của Sở Tài chính Hải Phòng

Sở Tài chính Hải Phòng trân trọng thông báo việc chuyển trụ sở làm việc của Sở như sau:
Kể từ ngày 09/01/2017 Sở Tài chính Hải Phòng sẽ chuyển trụ sở làm việc mới:
Địa chỉ số 10/15A Khu đô thị mới ngã 5 - Sân bay Cát Bi, đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0313.859.971, Fax: 0313.826125
Website: http://sotc.haiphong.gov.vn/
Sở Tài chính trân trọng thông báo tới Quý cơ quan, đơn vị và cá nhân được biết để thuận tiện trong công việc liên lạc công tác.